Over ons

Vive

Meer kansen voor meisjes en vrouwen

Stichting V!VE l’Initiative richt op het versterken van de economische kracht van meisjes en vrouwen in Mali, Burkina Faso en Ghana. Wij geloven in “empowerment” van meisjes en vrouwen in Afrika: als zij meer kansen krijgen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zal hun situatie verbeteren en dat van hun kinderen, de familie en de gemeenschap. De bestuursleden van V!VE zijn allen persoonlijk betrokken en reizen regelmatig (op eigen kosten) naar de projecten. Al het geld dat V!VE van donateurs en fondsen krijgt wordt dus volledig besteed aan de doelgroep.

‘Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions’.
                               ‘Er zijn geen problemen, er zijn slechts oplossingen’.

04_Franca LintjeInitiatiefneemster Franca Berkvens komt sinds 1986 regelmatig in West Afrika. Door haar huwelijk met Moctar Salamatao, uit Bobo Dioulasso in Burkina Faso, raakte ze betrokken bij de bevolking. Door regelmatig verblijf in Burkina, maar ook in Mali en Ghana, heeft zij bijzondere Afrikanen leren kennen. Deze sociaal bewogen mensen zijn nu plaatselijke projectleiders, die er trots op zijn dat zij met hun kennis en ervaring iets voor hun gemeenschap terug kunnen doen.

 

Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit meisjes en vrouwen uit de allerarmste milieus. In de landen waar V!VE l’Initiative actief is, gaat een hoog percentage meisjes niet naar school of verlaat voortijdig de school. Opleiding en werk zijn daarom ook voorwaarden om uit de armoede te komen.
We ondersteunen meisjes en vrouwen door het verstrekken van beurzen voor opleidingen, en het bieden van microkredieten waarmee vrouwen hun eigen handel kunnen opzetten.
Op enkele plekken waar geen mogelijkheid is voor kinderen om naar school te gaan, ondersteunen we de gemeenschap om een school te bouwen.

Wat hebben we gedaan?
We hebben 150 Wakawakalampen gekocht en gedistribueerd onder leerlingen uit huizen zonder elektriciteit.
We bieden beurzen en/of ondersteuning voor honderden leerlingen in Burkina Faso, Mali en Ghana.
We bouwden zeven scholen in Burkina Faso, Mali en Ghana.
We hebben gezorgd voor alfabetisering en cursussen (o.a. zeep, bouillonblokjes maken) voor ruim honderd vrouwen in Burkina Faso.
We verschaften microkredieten aan 300 vrouwen in Burkina Faso en Mali.
We renoveerden twee kraamklinieken en een EHBO-post in Burkina Faso.
We financierden vuilnisdiensten van vrouwen in Burkina Faso en Mali.

Wat willen we nog doen?
We willen nóg meer meisjes een beurs geven om naar school te gaan en verder te studeren.
Op het ogenblik bouwen we een toiletblok met pomp en put voor de school in Ghana.
We streven ernaar om nóg meer vrouwen een microkrediet te kunnen verschaffen en vervolgens te begeleiden om bij de bank te lenen.

Het geld voor deze projecten, beurzen en microkredieten, brengen we bij elkaar met behulp van een groot aantal donateurs en enkele vaste fondsen. Per project doen we een aanvraag bij specifieke fondsen.

Het zou heel fijn zijn als we het aantal donateurs kunnen uitbreiden zodat we nóg meer meisjes en vrouwen kunnen helpen. Wilt u onze website doorsturen aan familie en vrienden? 
U kunt uw donatie overmaken op: STICHTING VIVE L’INITIATIVE NL38 INGB 0008 6593 99
Graag ontvangen we van u een mail met uw gegevens, zodat we u kunnen bedanken en op de hoogte houden van onze activiteiten. Hartelijk dank!

Stichting V!VE l’Initiative is geregistreerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur
• Henk van Veen – Voorzitter
• Hessel Dik – Penningmeester
• Annette Bool – Secretaris
• Charlotte Borggreve – Bestuurslid Fondsenwerving

Lokale projectbegeleiders
Dit zijn de mensen waar we mee samenwerken. Zij zorgen voor de continuïteit.

Gogo Bathily uit Mopti, Mali Gogo Bathily was in 1998 al betrokken bij een initiatief in Mopti. Vive moest nog worden opgericht. Ze viel op door haar tomeloze energie, terwijl ze een tweeling( inmiddels 16 jaar) met zich meedroeg. We vroegen of ze onze 'vrouw ter plaatse' wilde worden, om jonge meisjes voor een beurs te rekruteren en te begeleiden.

Dit is Gogo Bathily uit Mopti, Mali
Gogo Bathily was in 1998 al betrokken bij een initiatief in Mopti. Vive moest nog worden opgericht. Ze viel op door haar tomeloze energie, terwijl ze in verwachting was van een tweeling. We vroegen of ze onze ‘vrouw ter plaatse’ wilde worden, om jonge meisjes voor een beurs te rekruteren en te begeleiden.

Baba Traoré uit Mopti, Mali Gogo vroeg Baba Traoré , die ze nog kende van haar middelbare schooltijd , om te helpen. Baba had een aantal jaren bij een NGO gewerkt, maar kon zich niet vinden in hun beleid. De goede verstandhouding tussen de twee maakte dat ze steeds meer verzoeken deden aan V!VE om in de regio initiatieven te honoreren. Baba is inmiddels een veelgevraagd man in Mopti, maar blijft trouw aan Vive.

Dit is Baba Traoré uit Mopti, Mali
Gogo vroeg Baba Traoré, die ze nog kende van haar middelbare schooltijd, om haar te helpen. Baba had een aantal jaren bij een NGO gewerkt, maar kon zich niet vinden in hun beleid. De goede verstandhouding tussen de twee maakte dat ze steeds meer verzoeken deden aan V!VE om in de regio initiatieven te honoreren. Baba is inmiddels een veelgevraagd man in Mopti, maar blijft trouw aan V!VE.

Charity Bosompem uit Offinso, Ghana Charity Bosompem is de oprichtster van de school in Offinso( Ghana) waar Vive sinds 2004 een warme band mee onderhoudt. Ze is van oorsprong kleuterleidster

Dit is Charity Bosompem uit Offinso, Ghana
Charity Bosompem is de oprichtster en directrice van de school in Offinso (Ghana) waar V!VE sinds 2004 een warme band mee onderhoudt. Ze is van oorsprong kleuterleidster.

Inna Bayé uit Bobo Dioulasso, Burkina Faso Inna Bayé is een nicht van Moctar Salamatao Franca's man), en betrokken vanaf het begin als 'moeder' voor alle bursalen in Bobo ( inmiddels 112 leerlingen) Zij houdt de voortgang van alle leerlingen zorgvuldig in de gaten.

Dit is Inna Bayé uit Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Inna Bayé is een nicht van Moctar Salamatao (de echtgenoot van Franca Berkvens, de oprichtster van V!VE), en betrokken vanaf het begin als ‘moeder’ voor alle bursalen in Bobo (inmiddels 112 leerlingen) Zij houdt de voortgang van alle leerlingen zorgvuldig in de gaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boreima Guindo is een zelfstandig ondernemer in sociaal werk.
Hij woont en werkt in Koutiala/Mali. Hij heeft sinds twaalf jaar de contacten onderhouden met twee scholen in dorpen bij Koutiala, waarvan V!VE leerlingen ondersteunt.

Loté Gnoumou is sinds 2002 V!VE ‘s geweldige didactische medewerker in Bobo Dioulasso. Hij is onderwijzer en goed bekend met het onderwijs. Hij is voor ons heel belangrijk om verbeteringsslagen te maken in de kwaliteit van ons werken.

 

Claudine Dibouloni is door haar broer en V!VE’s raadgever Jean Bosco getipt als projectleidster voor alles wat met de vrouwen te maken heeft. Claudine is deskundig in het jongerenwerk en heeft een minor marketing/communicatie. Ze heeft een natuurlijk overwicht en laat zich niet met een kluitje in het riet sturen.

 

 

Gogme Web Services